استقرار ماهواره در مدار بوسیله فضاپیمای باری

خبرگزاری برنا؛ این ماهواره در محموله‌ای در قسمت بیرونی تیانژو قرار گرفته بود؛ محموله‌ای که برای آزمایش استقرار مستقیم ماهواره از فضاپیما در مدار طراحی شده است.


انتهای پیام/

دانشگاه فناوری دالیان (DUT) یک ماهواره آزمایشی را به وسیله فضاپیمای باری تیانژو-۶ به فضا فرستاد تا پس از اتصال این فضاپیما به ایستگاه فضایی چین در مدار مستقر شود.


|

استقرار ماهواره در مدار بوسیله فضاپیمای باری