استقرار 4 تانکر برای آبرسانی سیار در سایه خوش و روستاهای مجاور

9

مدیرعامل آبفا همچنین از ارسال آب های بسته بندی به مناطق زلزله زده خبر داد و اضافه کرد : آب های بسته بندی شده از بندرعباس در حال بارگیری است که بزودی به این منطقه خواهد رسید.

 مدیرعامل آبفا همچنین از حضور چهار اکیپ اتفاقات آب در منطقه زلزله زده خبر داد و گفت: در این زلزله شبکه های فرعی و اتصالات آب آسیب دیده اند که نیروهای اتفاقات آبفا در حال رفع آن هستند. 

انتهای پیام 

منبع

به گفته حمزه پور، آبفا تمام توان خود برای تامین آب سایه خوش تا وصل شدن برق سایت آب شیرین کن، به کار گرفت و اکنون تامین آب این مناطق از طریق سایت آب شیرین کن در حال انجام است.

استقرار 4 تانکر برای آبرسانی سیار در سایه خوش و روستاهای مجاور