استقلالی‌ها در حمله بهترند و پرسپولیسی‌ها در هافبک/ مربیان استرس و فشار را از تیم خود دور کنند




|