استقلالی ها اتهامات اخیر را رد کرده اند

منبع

بخوانید:  سرعت توفان زابل به ۱۰۴ کیلومتر در ساعت رسید