استقلال باید برای میانه میدان «فرمانده» جذب کند/ نقطه قوت این تیم دفاع است، نقطه ضعف هافبک‌هااستقلال باید برای میانه میدان «فرمانده» جذب کند/ نقطه قوت این تیم دفاع است، نقطه ضعف هافبک‌ها

مجتبی انصافی در گفت‌وگو با برنا