اسدی :شهرداری در خط مقدم خدمتگذاری به مردم شهر است

فرمانده سپاه فجر استان فارس نقش شهرداری را در امور شهر کلیدی و مهمی دانست و افزود: اعتقاد داریم که مردم شیراز احساس کنند شهرداری شیراز درهمه ابعاد فعال و اثرگذار است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه تعامل مناسبی بین مردم، مسئولین و دستگاه های مختلف وجود دارد، افزود: ارتباط خوبی بین مسئولان  شهر شکل گرفته و این به معنای بهترین فرصت برای خدمت کردن به مردم است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف