«اسپینجر» در تابستان پخش می‌شود


او درباره دغدغه‌های خود می‌گوید: جذاب‌ترین‌ بخش کارگردانی برای من جان بخشیدن به نوشته‌هایی است که روی کاغذ آمده است. شخصیت‌هایی که روی کاغذ می‌بینیم، توصیف‌هایی که با چند کوتاه در فیلمنامه آمده‌اند، گفتگوهای شخصیت‌ها با هم… برای منِ کارگردان این جذاب است که تمام این‌ها ناگهان زنده می‌شوند جان می‌گیرند. شخصیت‌هایی که تا چندی پیش روی کاغذ بودند حالا جلو چشم‌هایمان به حرکت درمی‌آیند و در دنیای بیرون از کاغذ پا به جهان ما می‌گذارند. این ویژگی کارگردانی و این جان بخشیدن به کلمات یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های کارگردانی است برای من.

عوامل سازنده «اسپینجر» عبارتند از:

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف