اسکن کف دست جایگزین استفاده از بلیت مترو می‌شود

وی چت با همکاری مترو پکن برای اولین بار خدمتی در جهان ارائه داد که مسافران مترو می‌توانند از کف دست خود برای دریافت خدمات حمل و نقل شهری استفاده کنند.منبع

بخوانید:  پوشیدن کفش خارجی در مجلس کار موجهی نیست