اشتغال صِرف در برابر تسهیلات را قبول نداریمآیا این خبر مفید بود؟

او با بیان اینکه اکثر کسانی که در در قالب طرح های زودبازده برای خود کار تعریف کردند چون سامانه های اطلاعاتی دستگاه ها کارکرد درستی نداشتند، هم اکنون بیکار هستند، گفت: قرار نیست این تجربه شکست خورده را تکرار نماییم، ایجاد اشتغال باید بر محور تولید، خدمات و کشاورزی باشد.

منبع

استاندار خوزستان بر پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق در زمینه اعطای تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد.


استاندار خوزستان افزود: برای ساماندهی امور اشتغال باید به صورت قرارگاهی، جهادی و در میدان حضور فعال رقم زد و از شاخص های ارزیابی مدیریت ها نیز همین حضور میدانی است.

 

استاندار خوزستان: اشتغال صِرف در برابر تسهیلات را قبول نداریم

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی اکبر حسینی محراب در نشست شورای اشتغال خوزستان که پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه با حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسه های حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: ما اشتغال صرف در برابر تسهیلات را قبول نداریم، بلکه شغلی که واقعی و اثرگذار باشد را در محاسبه آمار اشتغال ایجاد شده و اعطای تسهیلات لحاظ می کنیم.

حسینی محراب در پایان بیان کر: گره گشایی بسیاری از مشکل ها از جمله مسایل مربوط به مجوزهای کسب و کار از طریق حضور میدانی مدیران انجام خواهد شد.

بخوانید:  برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین مسلمان بودن لازم نیست و انسان بودن کافی است


|