اصابت راکت‌های فلسطینی به شوهام در نزدیکی تل‌آویو


اصابت راکت‌های فلسطینی به شوهام در نزدیکی تل‌آویومنبع