اصفهان فاتح دوصحرانوردی بانوان کارگران کشور شد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رئیس انجمن دو ومیدانی کارگران کارگران خراسان رضوی گفت: مسابقات دوصحرانوردی بانوان کارگرکشور امروز با حضور بیش از ۴۰ ورزشکار از ۳۲ استان کشور امروز در ورزشگاه ثامن شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد. 

وی گفت: در رده بالای ۴۰ سال هم حدیث رحمانی از خراسان رضوی،مریم لشکریان از گلستان و پروین دانایی فر از گیلان اول تا سوم شدند

منبع

اصفهان فاتح دوصحرانوردی بانوان کارگران کشور شد


|