اصلاح و نوسازی ۱۵ درصد از شبکه انتقال آب شهرستان های مانه و سملقان

انتهای پیاممنبع

موضوع چاه های قره میدان با دبی بالغ بر 67 لیتر بر ثانیه که در حال تهیه سند، تامین اعتبار و برگزاری مناقصه است، مدیریت شبکه آب شهرهای آوا، قاضی، آشخانه در بلند مدت از موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، مهدی رشیدی گفت: در دولت سیزدهم طی دو سال گذشته در مجموع 15 درصد از شبکه آب دو شهرستان اصلاح و نوسازی شده است.

رشیدی افزود در سال جاری از محل اعتبارات تنش آبی برای استان 130 میلیارد اعتبار کسب کردیم که باید پروژه ها اولویت بندی شده تا بتوانیم با حداقل اعتبار حداکثر کار را انجام دهیم. همچنین در این جلسه مقرر شد: آبفا لیست تمام پروژه های استان را با اولویت بندی و برنامه زمانبندی طرح تا پایان سال برای کلیه اقدامات و بر اساس نمودار اعتبار و زمان اجرا به دفتر فنی استانداری ارائه و پیگیری لازم از سازمان مدیریت بابت تعیین تکلیف اعتبار و ابلاغ موافقت نامه ها انجام و همچنین جلسه بررسی مشکلات حوزه آب برای کلیه شهرستانهای استان در هفته آتی برگزار گردد.