اضافه شدن ستاره سوم به پیراهن‌های جدید آرژانتین + فیلم


اضافه شدن ستاره سوم به پیراهن‌های جدید آرژانتین + فیلم

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف