اظهارات علیه ضرب و شتم خبرنگار ورزشی توسط رئیس کمیته مبارزه سنندج

منبع

بخوانید:  برگزاری اولین نشست شورای راهبردی ورزش هرمزگان