اعتبارات طرحهای عمرانی مدیریت منابع آب خراسان شمالی چهار برابر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، وی تصریح کرد: رقم اعتبارات طرحهای عمرانی آب استان در سال 1400 نیز در مقایسه با سال 1399 بیش از سه برابر افزایش داشت و از رقم 109 میلیارد تومان به حدود 364 میلیارد تومان رسیده بود.


اعتبارات طرحهای عمرانی مدیریت منابع آب خراسان شمالی چهار برابر شد


|