اعتراض خودروسازان به مصوبه شورای رقابت مردود اعلام شد

اعتراض خودروسازان به مصوبه شورای رقابت مردود اعلام شد

با استناد به رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت، اعتراض خودروسازان به مصوبه ۵۴۳ خودرویی شورا، مردود اعلام شد.منبع

بخوانید:  رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با معاون وزیر امور خارجه دیدار کرد