اعتراض صدها هزار آلمانی به اخراج مهاجران

صدها هزار نفر از مردم آلمان در 100 نقطه مختلف این کشور در اعتراض به نشست سری حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” و نئونازی‌ها که با هدف اخراج دسته‌جمعی مهاجران برگزار شد، به خیابان‌ها آمدند.منبع

بخوانید:  آتش نشانان قزوین در روز انتخابات در آماده باش کامل هستند