اعتراض گسترده بازاریان در کامیاران!اعتراضی که نه در واقعیت، بلکه فقط در شبکه‌های فارسی‌زبان بیگانه اتفاق افتاد.منبع