اعزام کاروان جامعه ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به اردوی راهیان نور

انتهای پیاممنبع

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بیش از 90 نفر از جامعه ورزش و جوانان استان در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند.
امان زاده معاون ورزشی، حضرتیان مسئول بازرسی، علیزده مسئول روابط عمومی و آریامنش مسئول فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان این کاروان را بدرقه کردند.