اعضای حقیقی شورای عالی جوانان چه کسانی هستند؟

۲. دکتر امیرحسین بانکی پور فرد 

۱. دکتر عبدالکریم خیامی 


|

اعضای حقیقی شورای عالی جوانان چه کسانی هستند؟

منبع
آیا این خبر مفید بود؟

اعضای حقیقی شورای عالی جوانان انتخاب شدند.


انتهای پیام/