اعطای وام 900 میلیون ریالی به ساکنان بافت های فرسوده دارای پروانه ساختمانی در آباده

منبع

بخوانید:  در تمرین روز پنجشنبه پرسپولیس چه گذشت؟