اعمال شب و روز عید قربان را بشناسید

اللّهُ اَكْبَرُ اللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلا اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُاللّهُ اَكْبَرُاللّهُ اَكْبَرُ ولِلّهِ الْحَمْدُ اللّهُ

چهارم: خواندن دعای ندبه است که بعد از این خواهد آمد .

ششم: خواندن تکبیرات است برای کسی که در منی باشد عقب پانزده نماز که اولش نماز ظهر روز عید است و آخرش نماز صبح روز سیزدهم و کسانی که در سایر شهرها هستند بخوانند عقب ده نماز از ظهر روز عید تا صبح دوازدهم و تکبیرات موافق روایت صحیح در کافی این است:

اعمال روز عید قربان
روز عید قربان روز بسیار شریفی است و اعمال آن چند چیز است:

اوّل غسل است كه در این روز سنّت مؤكد است و بعضى از علماء واجب دانسته اند.

وَالْحَمْدُلِلّهِ عَلى ما اَبْلانا

چهارم قربانى است كه سنّت مؤ كّد است .

اَللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُ لا اِلهَ اِلّا اللهُ وَ اللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُ و لِلّهِ الحَمْدُ اَللهُ اَکْبَرُ عَلی ما هَدینا اَللهُ اَکْبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِنّ بَهیمَهِ الاَنْعامِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلی ما اَبْلانا و مستحب است تکرار این تکبیرات عقیب نمازها به قدر امکان و خواند بعد از نوافل.منبع

و مستحب است تكرار این تكبیرات عقب نمازها به قدر امكان و خواندن بعد از نوافل .

خدا بزرگتر است بر آنچه ما را راهنمائى كرد خدا بزرگتر است بر آنچه روزى ما كرد از چهارپایان انعام (شتر و گاو و گوسفند)

اول: غسل است که در این روز سنّت مؤکّد است و بعضی از علماء واجب دانسته‌اند.

پنجم خواندن تكبیرات است براى كسى كه در منى باشد عقیب پانزده نماز كه اوّلش نماز ظهر روز عید است وآخرش نماز صبح روز سیزدهم و كسانى كه در سایر شهرها هستند بخوانند عقیب ده نماز از ظهر روز عید تا صبح دوازدهم و تكبیرات این است :

بخوانید:  نمایشگاه نانو فرصتی برای استخدام جوانان نخبۀ

و ستایش خاص خدا است براى آنكه آزمود ما را

دوّم نماز عید است به همان نحو كه در عید فطر ذكر شد لكن در این روز مستحب است كه افطار بعد از نماز از گوشت قربانى شود.

اَكْبَرُ عَلى ما هَدانا اَللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهیمَةِ الاْنْعامِ

خدا بزرگتر از توصیف است …. معبودى جز خدا نیست و خدا بزرگتر است … و ستایش خاص خدا است .

سوم: خواندن دعاهایی وارد شده پیش از نماز عید و بعد از آن و در اقبال ذکر شده و شاید بهترین دعاهای این روز دعای چهل و هشتم صحیفه‌ی کامله باشد که اول آن اَلّلهُمّ هذا یُوْمٌ مُبارَکٌ است. پس آن را بخواند و دعای چهل و ششم: یا مَنْ یَرْحَمُ مَنْ لا یَرْحَمُهُ الْعِبادُ را نیز بخواند.

دوم: نماز عید است همانند عید فطر . لکن در این روز مستحب است که افطار بعد از نماز از گوشت قربانی شود.

به گزارش برنا، شب دهم از لیالى متبركه و از آن چهار شبى است كه احیاء آنها شایسته است و درهاى آسمان در این شب بازاست و سنّت است در آن زیارت امام حسین علیه السلام و دعاء یا دائِمَ الْفَضْلِ عَلىَ الْبَرِیَّةِ روز دهم روز عید قربان است و بسیار روز شریفى است و اعمال آن چند چیز است.

پنجم: قربانی است که سنّت مؤکّد است.

سوّم خواندن دعاهائى كه وارد شده پیش از نماز عید و بعد از آن و در اقبال ذكر شده و شاید بهترین دعاهاى این روز دعاى چهل و هشتم صحیفه كامله باشد: اَللّهُمَّ هذا یَوْمٌ مُبارَكٌ و دعاى چهل و ششم را نیز بخواند یا مَنْ یَرْحَمُ مَنْ لا یَرْحَمُهُ الْعِبادُ .چهارم خواندن دعاى ندبه است .

بخوانید:  خوزستان را باید به الگویی برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم / هیچ پروژه‌ای نباید بدون تامین اعتبار آغاز شود