افتتاح ایستگاه لاله خط یک مترو تبریز


افتتاح ایستگاه لاله خط یک مترو تبریز