افتتاح ایستگاه لاله خط یک مترو تبریز

ایستگاه لاله(شماره ۱۵) خط یک مترو تبریز با حضور وزیر کشور افتتاح شد.منبع


|

افتتاح ایستگاه لاله خط یک مترو تبریز