افتتاح دبیرخانه شهرجهانی صنایع دستی


عکاس:


عباس امیری


|


تاریخ:

منبع

Abbas Amiri


دبیرخانه شهرجهانی صنایع دستی با حضور مریم جلالی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موید محسن نژاد مدیر کل میراث فرهنگی فارس، محمد حسن اسدی شهردار شیراز وسایرمسئولین شهری افتتاح گردید.