افتتاح سالن ورزشی دانش آموزی شهیدحسنوند خرم آباد با حضور وزیر آموزش و پرورش


منبع

این سالن از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به لرستان و استانی با اعتباری بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان احداث شده است که در مراسمی  با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید .