افتتاح نخستین نمایشگاه عکس اکو پارک عباس آباد در روسیه


آیا این خبر مفید بود؟


افتتاح نخستین نمایشگاه عکس اکو پارک عباس آباد در روسیه

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف