افتتاح چمن طبیعی و سکوی تماشاگران ورزشگاه شهید عضدی رشت

عصر روز گذشته چمن طبیعی و سکوی تماشاگران ورزشگاه شهید عضدی رشت با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال افتتاح شد.منبع