افتتاح ۵۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف