افتتاح 428 پروژه با 55 هزار میلیارد ریال اعتبار در قم


|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف