افت بیش از 8 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران چهارشنبه 26 مرداد 1401

منبع

امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی – ارزشی 56 صدم درصد کاهش یافتند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن 11 صدم درصد رشد کردند. 

افت بیش از 8 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران چهارشنبه 26 مرداد 1401

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش 8 هزار و 104 واحد همراه شد.

ارزش بازار ناشی از ارزش شرکت‌های بورسی امروز به بیش از 5 میلیون و 482 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از 8.5 میلیارد سهم یا اوراق بهادار درقالب 394 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 327 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شاخص آزاد شناور 47 صدم درصد افت کرد. شاخص بازار اول بورس 53 صدم درصد و شاخص بازار دوم بورس 59 صدم دصد کاهش یافت.

|