افرادی که این 2 ویژگی را دارند دارای سیستم ایمنی قوی بدنی هستند!


افرادی که این 2 ویژگی را دارند دارای سیستم ایمنی قوی بدنی هستند!

به گزارش برنا؛ نتایج تحقیقات نشان می‌دهد افراد با شخصیت مثبت و رُک معمولا سیستم ایمنی قوی‌تری دارند.


 

تیپ شخصیتی دی به کسانی اطلاق می شود که روان رنجور و درونگرا هستند.

این نتیجه‌گیری تا حدودی از مطالعه‌ای به دست آمده که نشان می‌دهد افراد برونگرا احساسات پایداری دارند و کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری شریان محیطی قرار می‌گیرند.

محققان دریافتند که ۲ ویژگی شخصیتی افراد با داشتن سیستم ایمنی قوی‌تر آنان مرتبط است.

منبع

در مقابل در انتهای دیگر طیف، شخصیت منفی و درونگرا با سیستم ایمنی ضعیف‌تر مرتبط است. این نوع شخصیت منفی گاهی اوقات به عنوان تیپ D شناخته می‌شود که در آن حرف دی مخفف پریشان است.