افراد برتر مسابقات دوچرخه سواری انتخابی تیم ملی مشخص شدند

مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ« بایک سنتر» انتخابی تیم ملی با معرفی ورزشکاران برتر در قزوین به پایان رسید.منبع