افزایش ارزش منطقه غرب آسیا با جنگ و بحران در اوکراین/ کشورهای سلطه‌گر همچنان محتاج منطقه غرب آسیا هستند

تحلیلگر مسائل غرب آسیا با تاکید بر ارزش و اهمیت غرب آسیا از لحاظ ژئواستراتژیکی گفت: غرب آسیا، برای همه‌ی قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ایی دارای اهمیت ویژه اس.

صدرالحسینی با تاکید بر اینکه در طی جنگ و بحران اوکراین ارزش این منطقه برای جهان بیشتر شده است، گفت: در طول این ایام مشاهده می‌شود که کشورهای منطقه گرایش خود را از غرب به شرق یعنی چین و روسیه تغییر داده‌اند.

افزایش ارزش منطقه غرب آسیا با جنگ و بحران در اوکراین/ کشورهای سلطه‌گر همچنان محتاج منطقه غرب آسیا هستند

این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اهمیت و جایگاه حقیقی غرب آسیا و ارزش آن برای آمریکایی‌‍‌ها افزود: آمریکایی‌ها به اجبار، خودشان به طور مستقیم وارد عمل شده و برنامه ریزی سفر بایدن به منطقه را انجام دادند. 

انتهای پیام/ 

منبع

یک کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با برنا