افزایش سرانه های ورزشی در شهرستان پردیس

منبع

جوادی در ادامه خاطر نشان شد: سرانه های ورزشی شهرستان پردیس متاسفانه متناسب با رشد جمعیت آن نبوده و بشدت در این حوزه کمبود هست و خوشبختانه طی تصمیمات گرفته شده و با استفاده از اعتباری خاص به افزایش این سرانه ها خواهیم پرداخت و رشد آن را در شهرستان پردیس بطور ویژه ای خواهیم دید.

وی افزود:  در کمیته فنی مشکل این مجموعه ورزشی بررسی شد و در حال مطالعات خاک و پی قرار دارد و جمع آوری موقت سوله، تقویت سازه و شن ریزی مجتمع ورزشی انجام خواهد شد.

44444

جوادی خاطر نشان کرد: شهرستان پردیس با توجه به جوانی جمعیت قابلیت رشد در مراحل و رشته های مختلف و در سطح بین المللی را دارد و ما امیدواریم بزودی شاهد موفقیت های بیشتر جوانان شهرستان پردیس در عرصه های بین المللی باشیم.

|

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران : افزایش سرانه های ورزشی در شهرستان پردیس

انتهای پیام/