افزایش سهم شرکت های فعال در حوزه فناوری های نوین به 70 درصد

منبع

بخوانید:  پیگیری های مجددانه و اقدامات انقلابی استاندار گیلان