افزایش ۲۰ درصدی تجارت روسیه با ایران

منبع

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه از افزایش ۲۰ درصدی تجارت با ایران خبر داد.