افزایش ۷۰ درصدی برداشت آب از سد طالقان برای کرجافزایش ۷۰ درصدی برداشت آب از سد طالقان برای کرج
آیا این خبر مفید بود؟

منبع

مدیرعامل آبفای البرز گفت : با بهره برداری از این خط جدید که موسوم به خط نجات کرج مرکزی است، تاب آوری مخازن و شبکه توزیع در عظیمیه، تپه اسلام آباد، حصار، محله ساسانی و مصباح که متکی به تصفیه خانه آب شماره 1 و سد امیرکبیر هستند، افزایش یافته و جایگزین مناسبی برای آب سد کرج در مواقع حوادث مشابه خواهد بود.


|