افزایش ۸ هزار هکتاری سطح کشت دانه های روغنی در لرستان

ییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: درزمینه طرح جهش تولید دردیمزارها حمایتهای خوبی برای کشاورزان درنظرگرفته شده است.

او افزود: ما درسال گذشته حدود ۲۳٠٠هکتار کل کشت دانه های روغنی داشتیم وامسال سعی می کنیم سطح کشت را بالای ۸ هزارهکتار افزایش دهیم.

انتهای پیامآیا این خبر مفید بود؟

 شاهرخی بابیان اینکه کشاورزان در توسعه کشت دانه های روغنی نقش مهمی دارند گفت:به دلیل اینکه حضور کشاورزی دربخش تولید نقش بسیار مهم واثرگذاری دارند؛ بنابراین می طلبد که درتوسعه کشت دانه های روغنی مشارکت جدی داشته باشند وما نیز ازهرگونه حمایتی نسبت به کشاورزان کوتاهی نخواهیم کرد.

 افزایش ۸ هزار هکتاری سطح کشت دانه های روغنی در لرستان

منبع

دسته‌ها اخبار سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و هنری برنانیور برچسب‌ها