افزایش 100 درصدی ظرفیت ذخیره واحد AFTN فرودگاه آبادان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

افزایش 100 درصدی ظرفیت ذخیره واحد AFTN فرودگاه آبادان

مدیر فرودگاه آبادان از افزایش صددرصدی داده و اطلاعات فرودگاه آبادان در مرکز داده(DATA Center) خبر داد.

مدیر فرودگاه بین المللی آبادان در پایان افزود: این حافظه ها با مبلغ ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ابلاغی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خریداری شده است.

بخوانید:  دستور شهردار قم برای تلاش مجموعه شهرداری جهت برگزاری باشکوه انتخابات آینده