افزایش 12 درصدی قیمت زغال سنگ در یک هفته

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

افزایش 12 درصدی قیمت زغال سنگ در یک هفته