افزایش 41 درصدی تردد وسایل نقلیه در شبکه راه های خراسان شمالی

منبع

بخوانید:  صدور حکم مجازات حبس برای مشاور رئیس‌جمهوری پیشین