اقدامات پالایشگاه گاز ایلام در ارتقای پایش کیفیت محصولات

منبع

انتهای پیام

زرگوشی تصریح کرد: راه اندازی، متدنویسی و کالیبره کردن دستگاه گازکروماتوگرافی برای آنالیز ترکیبات سولفور و ادورانت ها در گازمایع، میعانات گازی و گاز برای تهیه گزارش میزان آنها در محصولات این پالایشگاه در طول سه ماهه نخست سال جاری در این آزمایشگاه انجام شده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف