امدادرسانی به ۲۵۳ نفر از متاثرین باران و برف

در این مدت زمان امدادرسانی به ۸ شهرستان در قالب چندین مورد عملیات جوی، انجام شد.

به گفته این مقام مسئول از ۱۷ واحد مسکونی نیز آب تخلیه شد.


|

امدادرسانی به ۲۵۳ نفر از متاثرین باران و برف

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف