امروز در سه نوبت به بررسی طرح بانک مرکزی پرداختیم


آیا این خبر مفید بود؟

تاکنون در ده‌ها ساعت جلسه، بخشی از این طرح بررسی شده و کار رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.


|

منبع

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این شورا خبر داد.