امر نماز باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ما جدی گرفته شود

وزیر کشور گفت: امر نماز باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ما جدی گرفته شود. این نهضتی که ستاد اقامه نماز پیش گرفته است، ثمرات بزرگی به همراه دارد. همگان مکلفیم در ترویج نماز اقدام کنیم که اگر انجام ندهیم، در پیشگاه خداوند مؤاخذه می‌شویم.

وزیر کشور تاکید کرد: در زمانه‌ای هستیم که دشمن علیه ما بسیج شده و دین‌ستیزی را پیشه راه خود کرده است. نمونه‌اش همان نشریه معلوم‌الحال فرانسوی است. در چنین شرایطی با چه ابزاری بهتر از معنویت و نماز می‌توانیم به تقابل با دشمن بپردازیم؟ با چه گفتاری و با چه رفتاری و چه روش‌هایی می‌توانیم به تبلیغ امر نماز بپردازیم؟ اصولاً کار فرهنگی با چه روش و ادبیاتی باید انجام شود؟ درباره اینها باید فکر کنیم.


|

وزیر کشور: امر نماز باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ما جدی گرفته شود