امشب شاهد ماه صورتی باشید

در فرهنگ‌های مختلف، نام‌های متفاوتی به ماه کامل آوریل نسبت داده شده است. این نام‌ها به قرار زیر است:

ویکان: ماه بذر

چینی: ماه گل صد تومانی

نام‌های مختلف ماه کامل آوریل

چروکی: ماه گل

سلتیک: ماه در حال رشد

فلوکس، سرده‌ای متشکل از ۶۷ گونه از گیاهان چند ساله و یک ساله از خانواده Polemoniaceae است که بیشتر در آمریکای شمالی در زیستگاه‌های متنوع از توندراهای آلپی گرفته تا جنگل‌های باز و دشت‌ها یافت می‌شوند. برخی از آن‌ها در بهار و برخی دیگر در تابستان و پاییز گل می‌دهند.  

امشب، ماه در فاز کامل خود در صورت فلکی سنبله، نزدیک درخشان ترین ستاره خود به نام بی‌ژوبین (Spica)، با قدر ۱.۰  قرار خواهد گرفت. بی‌ژوبین یا سِماک اَعزَل، درخشان‌ترین ستاره در صورت فلکی دوشیزه است. به این ستاره در نامگذاری، بایر آلفای دوشیزه (α Virginis یا به اختصار Alpha Vir، α Vir) می‌گویند. بی‌ژوبین شانزدهمین ستاره پرنور آسمان شب است و به راحتی مشاهده می‌شود.

انتهای پیاممنبع

نیمکره جنوبی: ماه برداشت، ماه شکارچی

مطمئنا اگر با عینکی با شیشه‌های صورتی رنگ به ماه نگاه کنید، ماه را به رنگ صورتی خواهید دید، اما  در واقعیت چنین نیست و این ماه به رنگ صورتی نیست. نخستین بار نام «ماه صورتی» توسط بومیان آمریکایی برای توصیف ماه کاملِ آوریل به کار برده شد. به کار بردن واژه صورتی برای توصیف ماه کامل آوریل ریشه در رنگ صورتی گلِ فلوکس (phlox) در طبیعت آمریکا در فصل بهار دارد.  

آیا ماه صورتی واقعا صورتی رنگ است؟

بخوانید:  محموله ۹۶۰ کیلوگرمی موادمخدر قبل از رسیدن به عمق کشور متوقف شد/ بازداشت یک متهم دراین رابطه

گفتنی است که امسال، ماه کامل آوریل نیز ماه کامل عید پاک (the Paschal Full Moon) است؛ چرا که نخستین یکشنبه بعد از ماه کاملی که پس از اعتدال بهاری باشد، عید پاک نامیده می‌شود.

نقطه درخشان کنار ماه امشب چیست؟