امضا تفاهم‌نامه «کارت و خدمات هواداری» میان استقلال و بانک شهر+ فیلم

 

منبع

|

 امضا تفاهم‌نامه «کارت و خدمات هواداری» میان استقلال و بانک شهر+ فیلم

تفاهم‌نامه «کارت و خدمات هواداری» میان باشگاه استقلال و بانک شهر امضا شد.