امنیت ایران در گرو جانفشانی مردانی چون شهید میرشکاری است

منبع

بخوانید:  دولت سیزدهم در سیاست های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار موفق بوده است