امکان ثبت نام بدون آزمون مجوز در دانشگاه پیام نور تا روز سه شنبه 30 شهریور ماه می باشد.

منبع

بخوانید:  نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با معاون سیاسی استانداری فارس