امکان ثبت نام مجدد در آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت فراهم شد

” ثبت نام مجدد و امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان اولین آزمون استخدامی اختصاصی معلولان در دستگاه های اجرایی کشور از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ سال جاری از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشـگاهی به آدرس hrtc.ir صورت می پذیرد.

شایان ذکر است تاریـخ برگزاری آزمون مذکور نیز به روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ سالجاری تغییر یافته است. 

 متن کامل اطلاعیه اداره کل نیروی انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور به شرح ذیل است:

لـذا متقاضـیان میتواننـد با مراجعه به سایت مذکور نسـبت به ثبتنام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام نماینـد.

انتهای پیام/منبع

بخوانید:  تاثیرخواب بر فشارخون بالا!